Kompleksowe prowadzenie inwestycji budowlanych

 • wycena inwestycji i kosztorysowanie robót
 • ocena ryzyka inwestycji
 • projektowanie obiektów budowlanych
 • kierowanie budowami (uprawnieni kierownicy budów i branżowi)
 • kompleksowe zarządzanie projektami budowlanymi
 • obsługa finansowa i prawna inwestycji

Realizacje


 

roboty budowlane titan lux

 

Realizacja obiektów budowlanych pod klucz

 • roboty ziemne
 • roboty konstrukcyjne
 • roboty instalacyjne
 • roboty wykończeniowe
 • roboty remontowe
 • roboty modernizacyjne i adaptacyjne

Dla inwestycji planowanych, realizowanych i w realizacji firma Titan Lux oferuje:

 • kompleksową analizę due dilligence
 • analizę rentowności przedsięwzięcia
 • kompleksową obsługę formalno-prawną przedsięwzięcia
 • zarządzanie projektem budowlanym
 • obsługę sprzedażową i marketingową projektów
analiza due dilligence