Szczegóły Realizacji

Budowa 3 osiedli łącznie składających się z 24 domów dla ofiar osuwisk w Lanckoronie.